INRAY OY

Inray erbjuder mätsystem i realtid baserade på röntgenteknologi speciellt för energiproduktion, sågar och bioförädlingsindustrin. Inrays produkter utnyttjas i:

  • Kraftverk, när man vill förbättra verkets produktivitet
  • Sågverk, när man vill tillverka specialprodukter på ett lönsammare sätt
  • Bioraffinaderier, när man vill undvika maskinskador och optimera prosessen

NYHETER

2019-06-27 Inray deltar EXPOBIOMASA 2019 i Valladolid

Mer

2019-04-05 Inray mäter bränslekvalitet i skeppsleveranser

Mer

2019-04-02 Inray presenterar på “Panndagarna 2019” i Borås, Sverige

Mer