INRAY OY

Inray erbjuder mätsystem i realtid baserade på röntgenteknologi speciellt för energiproduktion, sågar och bioförädlingsindustrin. Inrays produkter utnyttjas i:

  • Kraftverk, när man vill förbättra verkets produktivitet
  • Sågverk, när man vill tillverka specialprodukter på ett lönsammare sätt
  • Bioraffinaderier, när man vill undvika maskinskador och optimera prosessen

NYHETER

2018-11-02 Energia 2018 i Tammerfors

Mer

2018-09-21 Inray deltog i Global Power & Energy Exhibition i Barcelona

Mer

2018-08-01 Vi har flyttat till nya lokaler

Mer